Kontakt

Kyrkan
Adress: Rådhusgatan 8, 640 23 Valla
Tfn: 0150 – 66 03 45
E-post: info@filadelfiavalla.se

Pastor
Holger Schmidt
Tfn: 0730 – 64 01 71
E-post: holger@filadelfiavalla.se

Second Hand
Tfn: 0730 – 82 09 88

Församlingskassan Bankgiro:                                                                                                           5051-6343

Missionskassan Plusgiro:
56 96 81 – 0