Kalender

 

Januari

6 jan kl.10.30 Jubileumshögtid
Församlingen fyller 75 år.
Predikan Holger Schmidt
Medverkan av inbjudna gäster
Bildspel
Kyrklunch

13 jan kl.10.30 Gudstjänst Rosita Svensson

Start för Söndagsskola Play

16, 17 och 19 jan kl.18.00    Bön

20 jan kl.10.30 Bön- lovsångsgudstjänst Nattvard

27 jan              Ingen Gudstjänst

Februari

3 feb. kl.10.30 Gudstjänst Holger Schmidt Söndagsskola play

10 feb. kl16.00 Gudstjänst Holger Schmidt

17 feb kl.10.30 Gudstjänst med nattvard Rosita Svensson Söndagsskola play

24 feb                Ingen Gudstjänst

Torsdagar kl.18.00 Bibelsamtal och Bön