Kalender

18 April kl.15 Bönevandring start vid Filadelfia Valla.

Vi ber om Guds beskydd och hoppas snart kunna återgå till regelbunden verksamhet.