Kalender

OKTOBER

6 okt kl. 14.00 Burundikonferens – öppet för alla

7 okt kl. 10.30 Missionsmöte med Burundimissionärer kyrklunch

14 okt kl.16.00 Gemensam gudstjänst i Svenska kyrkan

21 okt kl.10.30 Gudstjänst Robert Bergström Församlingsmöte

28 okt Ingen Gudstjänst

NOVEMBER

4 nov kl.10.30 Gudstjänst Ove Karlsson Nattvard

11 nov kl.10.30 Gudstjänst Rosita Svensson

17 nov kl.9.30 Frukost för alla Enrique Diaz Vingåker
”Min väg från El Salvador till Sverige”

18 nov kl.10.30 Gudstjänst, Rosita Svensson

25 nov. Ingen Gudstjänst

DECEMBER

2 dec kl.10.30 Gudstjänst, Göran och Yvonne Skoog
Barnvälsignelse

9 dec kl.16.00 Grötfest, Gloriakören

16 dec kl.10.30 Gudstjänst med Nattvard Församlingsmöte

23 dec Ingen Gudstjänst

30 dec kl.11.00 Gudstjänst Centrumkyrkan Flen

Torsdagar kl.18.00 Bibelsamtal och Bön